Metrostasjon på Gildheim, Trondheim

Vi har levert skiferstein til muring på metrostasjonen på Gildheim til kunde BN Entreprenør. På forhånd ble det gjort en befaring da det var en eksisterende mur som skulle forlenges og det var nødvendig med tilpasning og planlegging av videre mur for et best mulig resultat.

Vi hadde kontakt med murer til BN gjennom hele prosjektet. Vi leverte også transport til Gildheim.

Anleggsleder i skiferbruddet var på befaring underveis for å sjekke at kundens behov var ivaretatt.

Jobb utført

  • Befaringer
  • Planlegging
  • Levering av stein
  • Kontinuerlig kontakt
  • Transport