Skifersteinsmur

Vi har levert skiferstein til muring hos kunde Erik Bjørkli. Han har murt en nydelig mur i gårdsplassen sin, med en trapp ved siden av muren. Han har også lagt bark på øversiden av muren, som et bed.

Vi hadde kontakt med Erik Bjørkli under hele utførelsen.

Anleggsleder i skiferbruddet var på befaring underveis for å sjekke at kundens behov var ivaretatt.

Jobb utført

  • Befaring
  • Levering av stein
  • Kontinuerlig kontakt