Hitra Anleggservice AS

Sætergård Skiferbrudd drives av Hitra Anleggservice AS på Hitra. Vi har satt opp mange murer på Hitra, Frøya og i Snillfjord de senere årene. Vi har murt både store og små murer med Skifer fra Sætergård. Vi leverer, transporterer og setter opp murer etter kundens ønsker.

Jobb utført

  • Befaringer
  • Planlegging
  • Levering av stein
  • Kontinuerlig kontakt
  • Transport