Hitra Anleggservice AS


Sætergård Skiferbrudd drives av Hitra Anleggservice AS på Hitra. Vi har satt opp mange murer på Hitra, Frøya og i Snillfjord de senere årene. Vi har…


SH Mek og Maskin AS


Vi har levert skiferstein til flere murer til SH Mek og Maskin AS i Hemne.


Erik Bjørkli


Vi har levert skiferstein til muring hos kunde Erik Bjørkli. Han har murt en nydelig mur i gårdsplassen sin, med en trapp ved siden av muren. Han har…


Din Gårdsplass Privat AS


Vi har levert skifer til skifermuren på Stokkanhaugen til kunde Din Gårdsplass Privat AS.

Buet støttemur

Winsnes Maskin & Transport


Skifermur ved boliger på Støren Vi har levert skifer til muren vår kunde Winsnes Maskin & Transport har murt ved boligprosjektet på Soknes på……


Jordet ATV Support


Jordet ATV Support har vært en fast kunde av oss de siste årene. De har murt mange større murer blant annet på Melhus, Klett og Orkanger.

Integrert lyssetting i støttemur

SG Entreprenør


Skifermur i Dybdahls Veg, Trondheim SG Entreprenør hadde arbeidet med å oppgradere Dybdahls veg i Trondheim. Vi leverte skifer til flere skifermurer…

Steintrapp

Lars Opland


Lars Opland har murt mange murer med Skifer fra Sætergård. Blant annet har vi levert skiferstein til deres prosjekt ved to eneboliger på Hølonda. Vi…

Støttemur bussholdeplass

BN Entreprenør


Metrostasjon på Gildheim, Trondheim Vi har levert skiferstein til muring på metrostasjonen på Gildheim til kunde BN Entreprenør. På forhånd ble det…