Skifermurer på Hølonda og på Melhus

Lars Opland har murt mange murer med Skifer fra Sætergård. Blant annet har vi levert skiferstein til deres prosjekt ved to eneboliger på Hølonda. Vi har også levert stein til en skifermur oppsatt på Melhus av Lars Opland.

Kunden har brukt skiferstein til trapper mellom nivåene og det er satt opp skifermur mellom eneboligen. På prosjektet på Melhus er skifermuren satt opp som en støttemur.

Vi har hatt en tett og god dialog med kunde underveis i prosjektet for et godt og nært samarbeid. Vi har også vært på befaring i etterkant for å se på resultatet.

Jobb utført

  • Befaring
  • Planlegging
  • Bestilling